Wat we doen


“Jazi” is het Swahili woord voor “Geven”

 

Jazi Foundation heeft twee kernactiviteiten:

 

1. Geven aan effective non-profit organisaties

Jazi Foundation streeft ernaar de meest effectieve organisaties en interventies te vinden en te ondersteunen. Hierbij baseren wij ons voor zover mogelijk op bestaand bewijs, of een goed onderbouwde en zeer sterke verwachting, van effectiviteit.

Onze focus ligt hoofdzakelijk op kinderen en armoedebestrijding, vooral in ontwikkelingslanden, omdat daar met bewezen interventies een zeer grote impact per gedoneerde euro te bereiken is.

We hanteren een ‘venture philanthropy’-aanpak, wat inhoudt dat we onze donaties, waar mogelijk en nodig, aanvullen met onze kennis, tijd en netwerk en zo extra waarde toevoegen.

Ons doel is ertoe bij te dragen dat de organisaties die wij helpen beter in hun kracht staan. Onze steun is in het algemeen ongeoormerkt (wij ondersteunen geen projecten), omdat organisaties zelf veel beter weten wat ze écht nodig hebben. In de praktijk betekent dit dat wij vaak zaken financieren die andere donateurs niet graag financieren, omdat ze niet ‘sexy’ of tastbaar zijn.

Jazi Foundation kiest zelf proactief organisaties om te ondersteunen. Dit zijn per definitie initiatieven die bij onze missie passen en aan onze zeer specifieke criteria voldoen. Wij accepteren daarom geen ongevraagde aanvragen voor donaties.

Door zelf actief te geven, en soms fouten te maken, leren wij niet alleen van de theorie maar juist ook in de praktijk.

 

2. Effectiviteit van filantropie bevorderen

Op een effectieve manier geven is essentieel voor het behalen van de maximale impact.

Jazi Foundation ondersteunt initiatieven die ernaar streven geven effectiever te maken, door bewustzijn over effectieve filantropie te creëren en kennis te delen en te ontwikkelen.

De reden dat wij ons hierop focussen is dat er nog weinig bewustzijn en kennis is over effectieve filantropie. Wij zijn ervan overtuigd dat onze additionaliteit daardoor groot kan zijn. Door bij te dragen aan het verbeteren van het filantropisch ecosysteem proberen wij met onze middelen een vliegwieleffect te bewerkstelligen.

 

Twee van onze initiatieven hierin zijn:

 

eg-logo-en-rec

 

Effective Giving is een kleine groep pionierende filantropen die samen leren hoe wij onze unieke middelen in kunnen zetten om maximaal bij te dragen aan een betere wereld. >>

 

 

FIN logo (site)

 

Filantropie in Nederland streeft ernaar om grote gevers en non-profit organisaties beter op elkaar te laten aansluiten, zodat ze samen meer impact kunnen creëren. >>