Kennis


I’ve got the power! Heeft de funder de macht?

JaNee

 

In de relatie tussen non-profit organisaties (NPO’s) en funders lijkt laatstgenoemde de touwtjes in handen te hebben. NPO’s lijken zich hier (te vaak) bij neer te leggen. Heeft de funder de macht? Wat mij betreft hoeft dat niet zo te zijn.

Lees hier de recente opinie column van Robert Boogaard, namens Filantropie in Nederland, op De Dikke Blauwe.


Gulle gever wil meer schenken dan alleen geld

Filantropie in Nederland

Filantropie in Nederland heeft een grootschalig onderzoek gedaan met het doel de verschillende belevingswerelden van non-profit organisaties en grote gevers in kaart te brengen en een brug te bouwen die hen nader tot elkaar brengt.

Wat dit onderzoek uniek maakt, is dat het voor het eerst diep ingaat op de relatie tussen grote gevers en non-profit organisaties en de verwachtingen die zij hieromtrent hebben. Meer dan 1300 respondenten hebben meegedaan aan de online enquête en 40 aan de diepte interviews.

De resultaten en conclusies van het Grote Gever Onderzoek 2015 zijn verwerkt in een handzame rapportage, met praktische conclusies, aanbevelingen en tips, die voor iedereen kosteloos te downloaden is. Dit om non-profit organisaties, filantropie intermediairs en adviseurs te helpen direct beter in te kunnen spelen op de behoeftes van grote gevers en voor grote gevers om met plezier en voldoening meer kunnen gaan geven.

Filantropie in Nederland is een sectorbreed initiatief, ondersteund door meer dan 60 partners die het gezamenlijk doel hebben om filantropie in Nederland een positieve impuls te geven.

Ga naar Filantropie in Nederland voor meer informatie.


Giving 2.0 free online philanthropy course

Laura Arrillaga-AndreessenThe Stanford University philanthropy scholar Laura Arrillaga-Andreessen has amassed enough star power over the last 15 years to attract some of the nonprofit world’s brightest lights as guest speakers in her free online course, Giving 2.0: the MOOC.

Through a series of video lectures and case studies, the seven-week course features Darren Walker, president of the Ford Foundation; Holden Karnofsky, co-founder of GiveWell; an organization that analyzes charity performance; Premal Shah, president of Kiva; and the Australian philosopher Peter Singer.

During the course, each student is supposed to devise a plan for supporting a nonprofit group and explain how he or she would decide how much to give and where to direct the money.

Here’s what students in the course can expect to learn:

  • How to choose and explore an issue they are passionate about. Scott Harrison, founder of Charity: Water, will describe how he built his organization into a fundraising powerhouse
  • Steps for understanding social and environmental matters that might affect their giving.
  • How to find a range of perspectives, metrics, and tools to analyze a charity’s work.
  • In the final weeks of the MOOC, students will take stock of their progress and lay out the next steps to be lifelong, high-impact philanthropists.

The course can be done anytime, at no cost. For more information visit: Giving 2.0 MOOC


Wat is een Giving Circle? – Samen Geven

Het concept van de giving circles (samen geven) is nog relatief nieuw in Nederland, maar bestaat al langer in de Verenigde Staten. Het is echter in opkomst, omdat veel mensen meer betrokkenheid wensen bij hun geefgedrag.

Wat zijn giving circles dan? Een giving circle bestaat uit gelijkgestemde mensen die hun geld bundelen, om gezamenlijk aan goede doelen te geven die aansluiten bij de missie van de betreffende giving circle.

Door individuele filantropen te verenigen in een groep, wordt hun impact aanzienlijk vergroot, omdat één giving circle meer impact heeft dan de impact van alle individuen in een giving circle bij elkaar opgeteld, zowel in termen van geld als ervaring.

Waarom is dit? Hier zijn drie redenen voor:

Hefboomeffect
Door individuele geldbedragen samen te voegen tot een fonds, kan de grotere gift aanzienlijk meer impact hebben dan de kleinere gift, die een goed doel normaalgesproken niet in staat stelt specifieke dingen te doen. Grotere donaties bieden de goede doelen die de fondsen ontvangen de mogelijkheid om specifieke projecten uit te voeren, die door de groep gesponsord kunnen worden. Het kan het voor een goed doel ook de moeite waard maken om meer informatie te verschaffen en zelfs om in persoon tot de groep te komen spreken, tijdens de donatie aanvraag en om verslag te geven over de vooruitgang.

Leren
Onderdeel zijn van een giving circle biedt u de ideale gelegenheid om uw kennis over effectief geven te vergroten. Verschillende leden brengen verschillende ervaringen met zich mee en creëren zo een platform om deze kennis te delen. Er kan ook sprake zijn van synergie als bepaalde leden van de groep worden genomineerd om onderzoek uit te voeren naar een bepaald onderwerp, vraagstuk of project en vervolgens de conclusies delen met de groep, in plaats van dat elk lid zijn eigen onderzoek doet. Ook is het voor een giving circle vaak mogelijk om een expert uit te nodigen om met de leden te komen praten over de kwesties die van belang zijn, waarbij de leden van een giving circle in de gelegenheid worden gesteld om hun kennis verder te verdiepen.

Linken
Door deel te nemen aan een giving circle krijgen leden de mogelijkheid tot interactie met andere mensen die hun interesses en hun passie voor hetzelfde doel delen. Dit is een geweldige manier om uw netwerk uit te breiden en om nieuwe vrienden te maken. Het is ook aangetoond dat leden van een giving circle meer betrokken raken, en het is nu juist deze betrokkenheid die leermogelijkheden biedt die uw kennis vergroten, alsook uw plezier erin vergroten. Onderdeel zijn van een giving circle geeft diegenen die op een dieper niveau betrokken wensen te raken de kans om vrijwilligerswerk te doen, hetzij binnen de giving circle, hetzij bij de goede doelen die worden gefinancierd door de giving circle.

Kortom, het creëren van of het aansluiten bij een giving circle biedt vele voordelen die u kunnen helpen om uw geefgedrag naar het volgende niveau te tillen. Echter, opdat een giving circle succesvol is, is het belangrijk om te onthouden dat het opzetten en het managen van een giving circle wel tijd en energie vergt. De giving circle dient goed te worden gemanaged als het zich staande wil houden en langere termijn successen wil boeken. We zullen dit in deel 2 van dit artikel behandelen.

De eerste giving circle in Nederland, zover wij dat weten, is The Giving Circle of Amsterdam, in 2014 opgericht door Faye Walsh Drouillard en Diana van Maasdijk. De Jazi Community heeft ook twee giving circles gecreëerd, maar dan rond twee specifieke projecten (Achievers Ghana en One Acre Fund Malawi). Kent u interessante giving circles? Deel deze dan met ons, door hieronder de links naar hun websites te vermelden.

Informatiebronnen:
Giving 2.0, transform your giving and your world (Engelstalig) van Laura Arrillaga-Andreessen
Goed Geven (Nederlandstalig) van Diana van Maasdijk


Wat is filantropie?

Filantropie betekent “liefde voor de mensheid”; in de zin van “het zorgen voor”, “het voeden van”, “het verbeteren van” of “het vergroten van” de levenskwaliteit of het ontwikkelingspotentieel van mensen. In moderne praktische termen is filantropie de ontplooiing van privé-initiatieven voor het publieke welzijn, gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van anderen. – Wikipedia

Filantropie > Liefdadigheid
Alhoewel filantropie en liefdadigheid (charity) elkaar gedeeltelijk bedekken, zijn het twee verschillende concepten. Liefdadigheid verlicht de pijn van sociale problemen. Filantropie tracht de fundamentele oorzaken van de sociale problemen op te lossen. Het is het verschil tussen het geven van een vis aan een hongerige man, en de hongerige man te leren hoe hij kan vissen.

Filantropie wordt vaak gezien als het geven van geld. Maar het kan vele andere vormen aannemen. Onderstaande definitie van wat een filantroop kan doen, maakt het heel helder hoe breed filantropie kan zijn:

Jazi Giving 2.0“Een filantroop is iemand die geeft – tijd, geld, kennis, vaardigheden, netwerk – onafhankelijk van hoeveel, om een betere wereld te creëren” – Laura Arrillaga-Andreessen, Giving 2.0

Het is juist de combinatie van deze verschillende elementen die filantropie voor iedereen persoonlijk maakt. Door ze op jouw eigen manier zo effectief mogelijk te combineren, bereik je de meeste voldoening.

Geven is makkelijk. Maar goed geven, zodat het naast het behalen van resultaten ook verbetering aanbrengt in de tijd is moeilijk. Het boek Money Well Spent verwoordt dit het beste: “Filantropie kan een enorme impact op de wereld hebben, maar veel van dit potentieel wordt nog niet gerealiseerd”.

Voor meer achtergrond over filantropie in Nederland klik hier.