Blog


Hello Sister! Venture philanthopy in de praktijk van OTC Ghana

door Annet van den Hoek

Op de laatste dag van mijn week in Ghana zit ik aan de Volta rivier en denk na over mijn rol bij het OTC. Wat doe ik nou in zo’n week en wat maakt het verschil?

Hello SisterSister Elisabeth (72) heeft de leiding als “director” van het OTC. Zij bepaalt en zij beslist en voelt zich verantwoordelijk voor OTC. Maar het valt haar ook zwaar en ze steunt het idee om de verantwoordelijkheden meer bij het team te leggen. De opgave is dus “minder sister” voor het OTC. Ik mag deze verandering in gang zetten en dat gaat wonderbaarlijk goed als ik er ben. Ik heb haar vertrouwen gewonnen en groot respect voor haar. Wat daarbij helpt natuurlijk dat we dat we ons met Jazi Foundation voor 5 jaar hebben gecommitteerd met organisatieadvies en steun en dat we wekelijks contact hebben en onze afspraken nakomen. Ook natuurlijk dat we dit jaar €20.000 hebben “geïnvesteerd” in OTC. En ik kan met haar lachen.

De verschillende hoofden van afdelingen leken vooral via Sister te communiceren. Ze kwamen niet bij elkaar voor overleg. Ik heb ze voorgesteld een Management team te vormen en met ze gesproken over de ontwikkelingen in de organisatie, de waarden, diensten, financiering en gewenste veranderingen in de werkwijze. Het team heeft deze verandering als “transitie van de organisatie” bestempeld. Ze willen zelf meer verantwoordelijkheid en structuur in werkwijze en afspraken. Ze zien dat ik ze daarbij kan helpen en zijn zeer coöperatief en leergierig.

Bijvoorbeeld tijdens de discussie over het investeringsplan 2015-2010 werd de ambitie benoemd om het OTC het meest gerenommeerde P&O (Prothese en Orthopedie)) instituut in Ghana te laten zijn, met goede en betaalbare dienstverlening en nieuwe technologieën. Er liggen nu plannen op tafel voor de bouw van een nieuwe unit voor protheses en revalidatie, een nieuw “Trek” programma (mobiele kliniek), scholarships voor gehandicapte kinderen, een collegeplan en een consult op afspraak met VIP behandeling en prijs, zodat diegenen die het kunnen/willen betalen de minder bedeelden kunnen subsidiëren. Ik zwengel de discussie aan en help ze om plannen om te zetten in uitvoering.

Zo kwam Peter (de financiële manager) tijdens mijn vorige bezoek met het idee om de kosten omlaag te brengen door een systeem voor voorraadbeheer te introduceren. Hij schreef vervolgens zelf een goed plan en maakte de formats. Maar daar bleef het bij. Afgelopen week zijn we gestart met de uitvoering door:

 • Steun te krijgen van de collega’s in het MT
 • Mensen te benoemen die het “ storage system” gaan managen
 • Een bijeenkomst met al het personeel te organiseren waar uitgelegd is waarom we dit doen en hoe het werkt (met een rollenspel om te oefenen)
 • Een start te maken met de inventarisatie van voorraden

Het enthousiasme is groot. Bij mijn afscheid riep iemand “Hello Sister Annet….. see you next time”. Oeps denk ik. De opgave was toch minder sister en niet een andere sister.


Unfortunately it’s not always good news

God'swill School

My first meeting with Amina, Amadu and Iddi in Accra in April was tense. They were totally disheartened.

After doing amazingly in 2014, providing 200 girls with scholarships by the end of the year, they were now talking about having to let many of these girls go. It was going to be detrimental and heartbreaking.

Ghana has been hit hard by an economic crisis. Power outages are frequent, upto 22 days out of every month in the slum, paralysing local small business and people’s earning ability.

This had a dramatic effect on Achievers’ local fundraising. For the first quarter it was 65% below budget. As our Jazi grants match the local funding, this has a double effect on funding.

On top of that Amadu, the co-founder and full time director, was suffering from recurring malaria and financial worries due to the low salary he takes and the sharply rising prices, caused by high inflation.

AchieversHowever, we got down to business and, rather than letting ourselves be downcast, started focusing on ways to overcome the challenges.

First came a complete 2015 budget review. The immediate focus had to be on maintaining the 200 scholarships. All other expenditures were stripped out, apart from the most essential operational costs. The result: total costs for 2015 were reduced by around 32%, to €15,750.

Next was a complete review of fundraising. All efforts were to continue on maximising donations from the traditional small local donors, despite the crisis. It was important to communicate openly about the urgent need. However, also new sources were to be explored, such as approaching larger companies to become corporate sponsors, to make up the gap. A new strategy, with clear targets, a strong message and specific requests was set out.

By the end of the week the Achievers had regained the confidence and enthusiasm. They are going to battle hard to make it work. The immediate focus: keep the 200 girls in school. When that is secured: look at continuing to add more!

Amadu, Iddi, Annet en Amina in de Nima slum

Amadu, Iddi, Annet en Amina at Achievers Ghana, in the Nima slum Accra

You can read the two page report of our quarterly meeting and evaluation with Achievers (click here) and review their up-to-date financials (click here), which are already starting to look better. Also, Jazi board member Annet van den Hoek was in Ghana with me and did an evaluation of Jazi’s first year of support of the Achievers. You can read it here (in Dutch). And Achievers was recently featured on CNN African Voices.

It is not going to be easy. But Achievers will make it happen, and come out stronger for it. It’s an honour to be there to support them, not only in the good times, but especially in these difficult times.

If you are already an Achievers supporter, thank you so much. They truly appreciate it. If not, how about it? It costs them less than €50 to help a girl from the slum to go to school for a year. They can really use your help (email us for more information). Or check out their webite: www.achieversghana.org

Thank you,
Robert


Bestuurslid Annet op visite bij Achievers Ghana

Celine zit klaar met haar E-reader en notebook in het zaaltje boven de moskee in de Nima slum van Accra. Ze gaat zo met de andere meisjes lezen en huiswerk maken. Sinds vorig jaar mag ze (weer) naar school. Amandu en Iddi, de managers van Achievers Ghana hebben ervoor gezorgd dat haar oom en moeder zich niet langer verzetten en met een beurs van Achievers gaat ze nu naar een van de vele private scholen (‘private schools for the poor’) in de slum. Deze week heeft zij de e-reader mee naar huis mogen nemen. Ook al was er weer uren geen stroom, zij kon ‘s avonds lezen. Haar moeder vraagt haar nu steeds vaker om haar voor te lezen en ook de buren zijn nieuwsgierig geworden.

Amadu, Iddi, Annet en Amina in de Nima slum

Amadu, Iddi, Annet en Amina in de Nima slum

Ook Amina, oprichtster van Achievers maakt veel gebruik van de ruimte boven de Moskee. Studeren in een slum is niet makkelijk, als je met je moeder, broer, zus en baby een kamertje deelt. Ze moet haar examens halen om toegelaten te worden tot een goede school deze zomer. Alle ogen zijn op haar gericht…

Na een eerste jaar van ondersteuning door Jazi deed ik een evaluatie. Wat is het effect geweest van onze Jazi werkwijze? De samenwerking heeft geleid tot:

 1. een groei van 60 naar 200 meisjes die naar school gaan
 2. een professionalisering van de organisatie (“a transparant system for record and book keeping and a financial plan”
 3. betere communicatie met onder andere een nieuwe website
 4. interessante nieuwe contacten, activiteiten en middelen zoals “Worldreader” ( e-readers) en “Tech Needs girls” (workshops)
 5. toegang tot nieuwe donoren en financiële steun
 6. een prijs “MTN Hero of Change”.
Annet in gesprek met Amadu

Annet in evaluatiegesprek met Amadu

En wat kunnen we ervan leren? Amandu en Iddi zijn zeer gedreven én hebben grote moeite het tempo en de ambitie waar te maken. Persoonlijke problemen vanwege de crisis in Ghana en gebrek aan elektriciteit maken dat de aandacht voor fondsenwerving en administratie achterstallig was. Het bezoek van Robert (4x/jaar) helpt ze naar eigen zeggen om gefocust te blijven. Het groeitempo is bijgesteld, het salaris voor Amandu en Iddi besproken en door Achievers bijgesteld, en de onderlinge werkverdeling en samenwerking krijgt meer aandacht.

Lokale fondsenwerving is in de huidige economische crisis in Ghana erg moeilijk. Jazi kan helpen door contacten uit haar netwerk aan te reiken en Amandu en Iddi te trainen in fondsenwerving (Hoe voer je een gesprek? Wat kan je bieden?).

Niet iedereen gunt Achievers het succes van de 200 meisjes die nu naar school gaan. De “Arabic school” en een aantal imams zijn tegen onderwijs aan meisjes. Ook door de economische malaise houden veel ouders hun dochters thuis om te werken. Amandu en Iddi zien het als hun grootse taak om in de komende jaren de mentaliteit te veranderen, waarin de aandacht voor onderwijs van meisjes en hun toekomst groeit. 80% van de betrokken scholen is inmiddels enthousiast. De grootste klus is nu om het vol te houden, opdat de meisjes zelf kunnen laten zien wat voor goeds het brengt…..


Giving 2.0 free online philanthropy course

Laura Arrillaga-AndreessenThe Stanford University philanthropy scholar Laura Arrillaga-Andreessen has amassed enough star power over the last 15 years to attract some of the nonprofit world’s brightest lights as guest speakers in her free online course, Giving 2.0: the MOOC.

Through a series of video lectures and case studies, the seven-week course features Darren Walker, president of the Ford Foundation; Holden Karnofsky, co-founder of GiveWell; an organization that analyzes charity performance; Premal Shah, president of Kiva; and the Australian philosopher Peter Singer.

During the course, each student is supposed to devise a plan for supporting a nonprofit group and explain how he or she would decide how much to give and where to direct the money.

Here’s what students in the course can expect to learn:

 • How to choose and explore an issue they are passionate about. Scott Harrison, founder of Charity: Water, will describe how he built his organization into a fundraising powerhouse
 • Steps for understanding social and environmental matters that might affect their giving.
 • How to find a range of perspectives, metrics, and tools to analyze a charity’s work.
 • In the final weeks of the MOOC, students will take stock of their progress and lay out the next steps to be lifelong, high-impact philanthropists.

The course can be done anytime, at no cost. For more information visit: Giving 2.0 MOOC